CONDICIONS GENERALS

Article 1. Objecte del Contracte.
El present document regula la relació comercial entre el CLIENT i ROMANTICS MIMOS DE FRUTA S.L (NIF B-63891931), ara endavant ROMANTICS respecte a les adquisicions dels productes que el CLIENT tingui interès a realitzar a la botiga on-line de Romantics.

Article 2. Comanda
Totes les comandes estan subjectes a les condicions aquí expressades. No serà vàlid cap terme o condició inclosa en una comanda pel CLIENT, que estigui en contradicció amb aquestes condicions. La venda es formalitzarà quan el CLIENT hagi acceptat la comanda i formalitzat el pagament.

Article 3. Producte i Preu
Els preus que apareixen a la pàgina de Romantics s’entendran en euros i inclouen l’IVA vigent, no inclouen els costos de transport, que s’establiran a la fi de la comanda segons l’elecció del sistema d’enviament per part del CLIENT i la quantitat demanada.
ROMANTICS es reserva el dret a modificar sense previ avís productes i preus. Els preus i productes d’una comanda acceptat i pagat pel CLIENT, no seran modificats.
Els productes exposats a la pàgina de Romantics poden no estar sempre disponibles. Romantics es reserva el dret d’eliminar o afegir productes a la seva pàgina si previ avís. Els productes demanats pel CLIENT en la seva comanda no seran modificats.

Article 4. Condicions de Pagament
El pagament de la comanda és de forma simultània en el moment d’acceptació de la comanda. En cas de manca de pagament de CLIENT, Romantics tindrà dret a acabar el contracte i a suspendre els lliuraments.
El pagament es realitzarà amb targeta de crèdit mitjançant el sistema de pagament segur de Stripe. El pagament de la comanda és de forma simultània en el moment d’acceptació de la comanda. Per a altres sistemes de pagament, pots contactar amb ROMANTICS SL.

Article 5. Transport
Els enviaments es lliuraran al transportista, un cop rebut el pagament.
El temps d’entrega són 24-48 hores laborables (sense comptar festius nacionals ni festius de Barcelona). Excepte les comandes realitzades els divendres a partir de les 12:00, que es lliuraran el dimarts següent per mantenir la seva frescor i conservació.
Els costos generals de transport per a transports nacionals peninsulars són de 8 € (IVA inclòs). Per a enviaments internacionals, Ceuta i Melilla, Balears i Canàries s’han de posar en contacte a través del mail info@romantics.es per rebre la seva cotització a mida. Els costos de duana en cas d’haver-los, aniran a càrrec de CLIENT.
ROMANTICS ofereix transport gratuït a partir de 35 € (IVA inclòs) per a transports nacionals peninsulars.
ROMANTICS no es responsabilitza de la durada del transport una vegada que els materials surten dels seus magatzems i es lliuren al transportista. En cas que, en el moment del lliurament, es detectin en l’embalatge o en el propi producte danys evidents, el CLIENT ha de fer constar en el document de lliurament que signa a el transportista, en cas contrari no s’admetran reclamacions per aquest concepte.
ROMANTICS no es responsabilitza de les pèrdues a causa d’errors en el lliurament, el CLIENT és responsable que l’adreça facilitada en el moment de la compra estigui completa i sigui correcta.

Article 6. Devolució de productes.
ROMANTICS no acceptarà devolucions, només acceptarà la devolució o canvi d’un producte per un error de Romantics, sempre que el codi del producte sigui diferent del que apareix a la factura. S’haurà de comunicar per escrit dins dels 5 dies hàbils següents a la data del lliurament.
En cas que el CLIENT detectés defectes en el producte d’envàs, etiquetatge o sabor ha de notificar per escrit a Romantics dins dels 5 dies hàbils següents a la data del lliurament i, tot especificant el codi del producte i una breu descripció del defecte. La responsabilitat es limita a reposar el mateix producte. El CLIENT no obtindrà cap compensació per danys.

Article 7. Manteniment dels productes
El CLIENT s’ha d’assegurar que segueix les normes de conservació en fred segons les instruccions prèviament facilitades per ROMANTICS que apareixen en la descripció dels productes. ROMANTICS no es fa responsable per l’incompliment per part del CLIENT d’aquesta clàusula.

Article 8. Privacitat i Protecció de Dades.
Les dades personals del CLIENT es tractaran d’acord amb la Política de Privacitat a disposició el mateix al web www.romantics.es
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ROMANTICS MIMOS DE FRUTA S.L. informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recollides per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de ROMANTICS MIMOS DE FRUTA SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, ROMANTICS MIMOS DE FRUTA S.L. informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça CARRER CAMP 76 08022 BARCELONA.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Article 9. General.
ROMANTICS no serà responsable de l’incompliment de cap dels termes i condicions establertes en aquestes condicions generals quan l’incompliment hagi estat provocat per qualsevol circumstància aliena a ROMANTICS, fins al límit permès per la llei.

Article 10. Llei Aplicable i Jurisdicció.
El present Contracte, tant per a la seva aplicació com la seva interpretació es regularà per la Llei espanyola que resulti aplicable a la ciutat de Barcelona. Les parts es comprometen a realitzar els seus millors esforços per resoldre amigablement qualsevol diferència que pogués sorgir en la interpretació i execució d’aquestes condicions generals. Si no és possible una solució amigable, ambdues parts acorden, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, sotmetre a la jurisdicció i competència dels Tribunals de la ciutat de Barcelona.
Si tens qualsevol dubte o pregunta en relació als nostres productes, condicions de venda o enviaments, o algun dubte per realitzar la teva comanda online posa’t en contacte amb nosaltres a info@romantics.es.